11 juni

Vandaag staan we stil bij het volk Israël, als dit woont in het land Kanaän, ten tijde van Samuël, de profeet. Mozes is er niet meer, Jozua is overleden en er zijn richteren geweest, die recht spraken en het volk aanvoerden in de strijd. Denk aan de bekende richteren Simson en Gideon.

Het volk ziet dat Samuël oud is, en dat zijn zonen het niet zo nauw nemen (gierig zijn, geschenken aannemen en het recht buigen). En ook dat de andere volken allemaal een koning hebben (1 Samuël 8:5). Zij gaan dan ook naar Samuël met het verzoek om een koning aan te stellen. Samuël is het hier niet mee eens en gaat naar de Heer. Maar de Heer zegt het volgende in:

1 Samuël 8:7
Hoor naar de stem des volks in alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.

Dit is een zwaar verwijt aan het volk Israël. God concludeert dat het volk niet zozeer van Samuël en zijn zonen af wil, maar dat men God Zelf verwerpt. Later vertelt de Here Jezus een gelijkenis over een belangrijke man, die ver weg ging om het koningschap in ontvangst te nemen. Hij gaf tien ponden aan zijn tien dienstknechten, om er handel mee te drijven. “Maar zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze over ons koning zij” (Lukas 19:14). Het volk Israël wil zijn eigen koning. Petrus zegt tegen het volk van Israël: “De vorst des Levens hebt gij gedood.” (Handelingen 3:15).

Maar hoe is het met ons. Hoe vaak proberen wij niet “de zonen van Samuël” (zie boven) te gebruiken om zelf onze koning aan te stellen. Vaak zijn we zelf die koning en houden we God buiten de deur. Hoe vaak maken we niet onze eigen wetten en regels (vaak op grond van Bijbelteksten die onjuist worden toegepast). Dan is Gods Woord ons woord geworden en in plaats van God zijn wij koning. Er is echter maar één Koning: God. Als je Hem gelooft en vertrouwt en wilt volgen, geeft Hij jou Zijn Woord om Christus te leren kennen. Hem geloven, vertrouwen en volgen wil zeggen: Christus (en Zijn Gemeente) op de eerste plaats zetten en doen wat Hij zegt. Dan zal Hij jou kunnen gebruiken in Zijn dienst en tot Zijn eer.

Deel dit artikel op: