7 juni

Wie is Mozes?

Mozes is iemand die geboren werd tijdens de periode dat het volk Israël in Egypte was. De Faraö (de koning) van Egypte verdrukte het volk Israël en liet onder andere alle pasgeboren jongens doden.

Hebreeën 11:23 zegt dat Mozes, door het geloof van zijn ouders, drie maanden verborgen werd gehouden, omdat de Faraö hem wilde doden. Men was dus ongehoorzaam aan de Faraö, doch gehoorzaam aan God, Die het leven geeft en Die Abraham beloofd had hem tot een groot volk te maken. Handelingen 5:29 zegt dat men God meer gehoorzaam moet zijn dan de mensen. Na drie maanden kunnen zij Mozes niet meer verborgen houden en leggen hem in een kistje (er staat eigenlijk “ark”, hetzelfde woord als de ark van Noach).

De dochter van de Faraö vindt het kind en laat het in leven. Zij geeft het aan de ouders, zolang als het kind melk nodig heeft. Dat was in die tijd ongeveer vijf jaar.  De ouders worden er ook nog voor betaald. De ouders voeden het kind op in het geloof en God gebruikt Mozes later om het volk te bevrijden uit Egypte.

De (dochter van) Faraö, als vijand van Israël, wordt door God gebruikt om Zijn knecht Mozes in het leven te houden. Deze knecht wordt gebruikt om Israël uit de slavernij van de Faraö (Egypte) te bevrijden. De Faraö zorgt (door zijn dochter) voor zijn eigen ondergang. De Faraö dacht dat hij alles naar zijn hand kon zetten, maar er was Iemand, Die echt de touwtjes in handen had en heeft. God bepaalt uiteindelijk hoe de dingen gaan. Hij heeft het gezag.

God gebruikt satan en deze duistere wereld om de mens, die God zoekt, tot geloof te brengen. Hij laat de mens zien dat deze wereld tijdelijk is en uiteindelijk niets te bieden heeft. Wat God aanbiedt is bevrijding uit de slavernij door Jezus Christus, die in deze wereld leven kreeg (Bethlehem) en door deze wereld verworpen werd (het kruis op Golgotha), zoals ook Mozes in Egypte.

Jezus Christus heeft ons, gelovigen (net zoals Mozes, Israël), uit deze wereld (Egypte) gehaald, en gezet in de hemel (Kanaän).(Zie Éfeze 2:6).

Deel dit artikel op: