30 april

De inhoud van het Nieuwe Verbond bestaat maar uit één regel of gebod. Dat is niet moeilijk. Wij hebben al kunnen zien dat de regels, wetten en geboden van het Oude Verbond veel te zwaar waren en dat niemand in staat was om al die wetten te houden en te vervullen. Bij het Nieuwe Verbond is dat anders.

In het Johannes Evangelie zegt de Heere Jezus tot Zijn discipelen:

Johannes 13:34
Een nieuw gebod (het Nieuwe Verbond) geef Ik u, dat gij elkander lief­hebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.

De Heere Jezus heeft ons lief. Hij wil onder het Nieuwe Verbond als Hogepriester voor ons zorgen en gemeenschap (eenheid, contact) met ons hebben. Daarom woont Hij door en met Zijn Woord in ons hart.

Wat kunnen wij dan doen? Nou ja, Hem liefhebben, toch?

Wij stellen ons hart in zachtmoedigheid open voor Hem en Zijn Woord. En als wij dat doen, dan hebben wij ook automatisch elkaar lief en zoeken wij de gemeenschap van broeders en zusters, die de Heere Jezus Christus ook liefhebben.

Dit is precies de enige opdracht van het Nieuwe Verbond.

Deel dit artikel op: