29 april

Galaten 5:25
Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen.

Als wij dus kinderen Gods zijn, dan is het ook vanzelfsprekend de bedoeling dat wij ons in het dagelijks leven als kinderen Gods gedragen. Maar wat houdt dat in? Wat moeten wij dan doen? Wij zijn toch niet meer onder de wet? Wij leven toch niet meer onder het Oude Verbond met al die wetten, regels en geboden? Wij zijn toch als kinderen Gods onder het Nieuwe Verbond geplaatst? Wat vraagt de Heer dan van ons, als leden van het Nieuwe Verbond? Het antwoord vinden wij natuurlijk in Gods Woord, onder andere in de eerste brief van de apostel Johannes.

1 Johannes 3:23-24
(23) En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander lief hebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft. (24) En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven.

Dat is toch niet zwaar? Dat is toch geen juk, zoals het Oude Verbond? Wat de Heer wil, is dat wij in Hem geloven en dat wij die geloven, elkaar liefhebben. Dat betekent dat wij het geloof in Hem met elkaar delen en dat wij gemeenschap (= eenheid) met elkaar hebben in Zijn Naam.

Deel dit artikel op: