28 april

Als leden van het Nieuwe Verbond, zijn wij door de Heere Jezus Christus in de vrijheid geplaatst. Het Oude Verbond daarentegen was een gevangenis. Men was gevangen onder een juk, onder een zware last van het Oude Verbond/de wet. Hieronder had men geen hoop op eeuwig leven, dus geen toekomst.

De Heere Jezus als onze Hogepriester en Middelaar van het Nieuwe Verbond, zorgt natuurlijk ook alleen voor degenen die zich onder het Nieuwe Verbond plaatsen en Hem willen gehoorzaam zijn. Doe je dat als gelovige niet, dan zorgt Hij ook niet voor jou.

De gelovigen onder de Galaten waren zulke mensen, die wel in de opstanding van de Heere Jezus geloofden, maar toch niet onder het Nieuwe Verbond wilden leven. Paulus schrijft daarom in de brief aan de Galaten in:

Galaten 5:1-2
(1) Staat dan in de vrijheid (van het Nieuwe Verbond), met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid (Oude Verbond) bevangen. (2) Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden (zo gij onder het Oude Verbond leeft), dat Christus u niet nut zal zijn.

Dus, wij mogen dan door geloof eeuwig leven hebben, maar in de praktijk hebben wij daar niets aan als wij niet ook onder het Nieuwe Verbond leven. Dan doen we dat toch gewoon en staan elke dag vast in het geloof in onze Heere Jezus Christus en stellen ons vertrouwen op Hem! Toch?

Deel dit artikel op: