27 april

Onder het Oude Verbond was men verplicht om alle voorschriften, alle wetten en regels, in acht te nemen en uit te voeren, die in het Verbond beschreven zijn. Dat was een onmogelijke zaak, maar wie het niet deed, die was schuldig en verdiende de doodstraf.

Wat het Nieuwe Verbond betreft, gaat het er niet om, om wetten en regels letterlijk uit te voeren, maar de Heere zegt:

Hebreeën 8:10
Want dit is het verbond (het Nieuwe Verbond), dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Het Nieuw Verbond is dus een verbond dat in ons hart en verstand is. Paulus noemt in de tweede Korinthebrief dat wij dienaars zijn geworden, niet der letter (Oude Verbond), maar des Geestes (Nieuwe Verbond), want de letter (Oude Verbond) doodt, maar de Geest (Nieuwe Verbond) maakt levend.

Daarom is het belangrijk dat wij met zachtmoedigheid het Woord ontvangen en in onze harten laten planten. Ja hoor, wij laten het in onze harten planten, want de Heere Jezus doet dat! Wij lezen en horen Zijn Woord. Wij geloven het en Hij zorgt ervoor dat het in onze harten blijft.

Deel dit artikel op: