26 april

Was het Nieuwe Verbond eigenlijk in het Oude Testament aangekondigd? Het antwoord is “jawel”, want in Hebreeën 8 vinden wij een verwijzing naar Jeremia 31.

Hebreeën 8:8-9
(8) Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; (9) Niet naar het verbond, dat Ik met hen vaderen gemaakt heb (dat is het Oude Verbond), ten dage als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want ze zijn in dit Mijn verbond (Oude Verbond) niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.”

Dan is het toch duidelijk dat men vanuit het Oude Testament al had kunnen weten dat God met Israël een Nieuw Verbond had willen maken. Zij, Israël, heeft al onder het Oude Verbond niet naar God geluisterd, en daarom heeft God aan hen geen aandacht meer gegeven toen zij de Messias verwierpen.

Als er dan nu, na de opstanding van de Heere Jezus, een Nieuw Verbond is, dan is het eerste verbond automatisch verouderd, niet meer geldig en speelt het geen rol meer. Daarom heet dat eerste verbond ook: het Oude Verbond.

Hebreeën 8:13
13 Als Hij zegt: Een Nieuw Verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt;

Deel dit artikel op: