21 april

Wij hebben al kunnen vaststellen dat het leven onder de wet helemaal niet nodig was. Van begin af aan heeft God bovendien iedereen en ieder volk de gelegenheid gegeven om door trouw en geloof met de Heere te kunnen leven. Een wet was daarvoor niet nodig.

Er was ook altijd een klein gedeelte van de mensen, de Bijbel noemt dat een “overblijfsel”, die dat ook deden. Hen was het Woord Gods met Zijn kracht en genade genoeg.
Paulus beschrijft in Romeinen 11 dat het in onze dagen ook nog hetzelfde is:

Romeinen 11:5-6
(5) Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade. (6) En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

En ook hier kunnen wij zien dat het leven uit genade (onder het Nieuwe Verbond) en het leven onder de wet (onder het oude verbond) twee totaal verschillende dingen zijn, die elkaar uitsluiten of anders gezegd, die recht tegenover elkaar staan.

Het is dus of het Eén of het ander!

Deel dit artikel op: