17 april

Leven onder het Nieuwe Verbond, leven uit genade, dat is hetzelfde als wandelen in het Licht.

Éfeze 5 zegt daarover vanaf vers 1:

1. “Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. “
2. “En wandelt in de liefde. ” (in het Nieuwe Verbond dus).
8. “Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. “

In de Heere Jezus zijn wij dus Licht, omdat Zijn leven in ons is, omdat wij door geloof deel hebben gekregen aan Zijn eeuwig leven. Nu is het aan ons, om in de praktijk van ons dagelijkse leven ook te wandelen in dat Licht. Wij zijn tenslotte kinderen des lichts en niet der duisternis.

Als je nu zegt: “Dat kan ik toch niet?” Denk er dan aan dat God Zelf ons daarvoor bekwaam heeft gemaakt, en dat het daarom niet zo moeilijk is om te zeggen: “Heer, hier ben ik, ik stel mijn hart open voor Uw Licht, doet U maar Uw werk in mij. “

Zo wandelen wij in het Licht!

Deel dit artikel op: