4 april

De meeste verbonden die wij in de Bijbel vinden, zijn verbonden tussen God en de mensen. Meestal gaat zo’n verbond van God uit, anders gezegd, God is meestal de initiatiefnemer.

Als we nu de verbonden in de Bijbel onderzoeken, zien we dat altijd in de verbonden iets over de toekomst beloofd wordt en we zien ook hoe verschillend de beloften ook mogen zijn, dat ze in wezen allemaal op hetzelfde neerkomen.
Dat kan ook niet anders, want de Schrift zegt: “Alle beloften Gods, zo velen als er zijn, zijn in Christus ja en Amen.”

2 Korinthe 1:20-22
(20) Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja en amen, Gode tot heerlijkheid door ons. (21) Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God; (22) Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.

God vervult dus in onze Heere Jezus Christus al Zijn beloften. Niet allemaal tegelijk, maar Hij, Christus, doet het, want Hij is de Bouwer, Hij is Degene die het uitvoert.

Deel dit artikel op: