1 april

Als we de Bijbel, Gods Woord, willen leren begrijpen, zou je bijvoorbeeld bij Genesis 1:1 kunnen beginnen en bij Openbaring 22:21 kunnen eindigen. Dan kom je een heel eind, maar begrijpen, echt snappen waarover het gaat, doe je het dan denk ik niet.

Waarom niet? Wel, Gods Woord is wel voor iedereen bestemd (om God aan te nemen), maar als je God wilt begrijpen, kan dat pas nadat je Hem hebt aangenomen. Daarna zul je toch Schrift(plaats) met Schrift(plaats) moeten vergelijken, om dingen te begrijpen. Dus, eerst geloven, (dat wil zeggen: vertrouwen op wat Hij gezegd heeft) aannemen en je onderwerpen aan Zijn Woord en dan pas leren begrijpen! Leren snappen wat men leest!

Denk aan de vraag van Filippus aan de Kamerling die Jesaja leest: “Verstaat gij hetgeen gij leest? En hij zei: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht?” (Handelingen 8:30-31) Lees verder in Handelingen 8 en zie dat het om geloof in de Heer Jezus Christus gaat, als men het Woord wil begrijpen.

Vaak zeggen de mensen, ik moet het eerst zien en dan geloof ik het. Maar zo functioneert Gods Woord niet. God wil dat we Hem eerst vertrouwen en dan maakt Hij ons Zijn wegen bekend.

Een grove structuur vindt iedereen wel in het Woord, want als we de Schrift bekijken, dan is er een onderverdeling in twee delen, namelijk het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hiervoor in de plaats mag je ook zeggen: het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond.

Deel dit artikel op: