28 februari

2 Korinthe 5:17
Zo dan, indien iemand in Christus is die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Dit is niet alleen toekomst, het is ook de dagelijkse realiteit voor iedere gelovige. Er wacht ons een geweldige toekomst, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alles wat tot de oude schepping behoorde is weggedaan. Maar ook de periode waarin we nu leven, is een heel bijzondere tijd in de heilsgeschiedenis. Wij zijn namelijk de uitzondering op alle andere gelovigen die de nieuwe aarde verwachten. Wij verwachten namelijk een hemelse toekomst, wij zullen met Hem regeren in de toekomst.

Romeinen 8:17
Heel de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods.

Als we ons bewust worden van deze geweldige positie zullen we ervaren dat we met Hem in de overwinning staan. Hij is het die ons bekwaam maakt en daardoor zullen we ook leren eventuele moeilijke tijden in ons leven te overwinnen, door steeds opnieuw onze positie weer in te nemen.

We zijn aan het eind van deze studie over wedergeboorte gekomen. Ik hoop dat het voor jullie duidelijk is geworden wat de Bijbel leert over wederge­boorte. Na een heleboel leerstellige zaken wil ik ook graag wat persoonlijks meegeven. Mijn verlangen is dat jullie ook bewust zullen gaan leven vanuit deze geweldige positie waarin de Heer ons geplaatst heeft. Als je nog geen definitieve keuze hebt gemaakt, is het absoluut de moeite waard om er over na te denken. Ik kan het je van harte aanraden. Ik heb geen spijt gehad van mijn beslissing, om mijn leven in Zijn handen te geven en ben nog steeds vol verwondering als ik zie, hoe Hij mijn leven heeft veranderd. De laatste tekst die ik jullie wil meegeven is:

Kolossenzen 1:10
Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Here, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info