3 februari

Romeinen 5:12
Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.

De Bijbel leert ons dat het noodzakelijk is dat we wedergeboren worden. We kunnen hier dus al uit concluderen dat onze natuurlijke geboorte, in de Bijbel ook wel vlees, oude mens of oude natuur genoemd, dus niet voldoende is. De Here Jezus bevestigt dit door te stellen dat om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan, we eerst wedergeboren moeten worden. Zie Johannes 3:4.

De natuurlijke mens is door zijn geboorte uit Adam een zondaar en daardoor ongeschikt voor het koninkrijk van God. Het is dus noodzakelijk dat we van deze oude zondige natuur verlost worden. Dat is al gebeurd op Golgotha, toen de Here Jezus onze oude mens in de dood heeft gebracht. Romeinen 6:2: “Wij die der zonde gestorven zijn…” Romeinen 6:4: “Wij zijn dan met Hem begraven…” Let op, het woord zonde (enkelvoud) wordt hier gebruikt. Het woord zonde verwijst naar onze zondige menselijke natuur. Het gaat hier dus niet om zonden. Zonden zijn wel een gevolg van de zonde. Neem bijvoorbeeld een zieke boom, die kan geen gezonde vruchten voortbrengen. De oorzaak ligt dan niet bij de vruchten, maar bij de boom. Je kunt onze stamboom of oude mens daarmee vergelijken. Wij zondigen, omdat we zondaar zijn.

In Johannes 3:6 zegt de Here Jezus dat vlees door vlees wordt voortgebracht, wat betekent dat wij onze oude natuur van onze ouders geërfd hebben. We zijn dus als het ware erfelijk belast, er is geen sprake van keuze. Als we wedergeboren zijn, is er wel een keuzemogelijkheid, namelijk wie wij willen dienen: De oude mens of de nieuwe mens.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info