25 januari

Jeremía 23:29
Is Mijn Woord niet alzo, als een vuur?

Gods Woord als een vuur
Het Woord van God heeft dezelfde eigenschappen als vuur. Vuur geeft licht en warmte. Het wordt gebruikt om goud te zuiveren en het onkruid te verbranden. Als je in het vuur valt en verbrandt dan ben je van je lichaam, van je vlees af. Tegelijkertijd ben je dan gereinigd, want al het onreine, al het tijdelijke is dan weg. Kortom, vuur oordeelt! Vuur wordt dan ook gebruikt voor het oordeel van God, met name aan het einde der tijden.

En zoals vuur erg heet is en de dingen verbrandt, zo zeggen we van de Bijbel dat het reinigt. Door de Bijbel wordt de oude mens, de oude natuur, geoordeeld. Je zou kunnen zeggen dat het oordeel de weg tot reiniging is. Maar als dit gezegd wordt in verband met de natuurlijke mens, dan betekent het dat er via die reiniging verzoening plaatsvindt tussen God en die mens.

Gods Woord oordeelt en beproeft ons geestelijk leven en ons geloof (vergelijk 1 Petrus 1:7). Hierdoor wordt ons geloof sterker en zuiverder. Het gevolg hiervan is dat we Christus in alles gaan vertrouwen en Hij daardoor verheerlijkt wordt. En zo zal ons leven meer en meer vrij komen van zorg en onrust en zal Zijn vrede onze harten en zinnen bewaren.

“Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus” (1 Petrus 1:7).

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info