6 januari

Handelingen 2:41
Die dan zijn woord gaarne aannamen.

Onderwerping aan Gods Woord
Onderwerping aan God houdt onderwerping aan Gods Woord in. Leven onder het gezag van God betekent leven onder het gezag van het Woord van God. We zien dat zo mooi in het bovenstaande vers. De mensen werden geconfronteerd met het Woord van God. Dat is het Woord dat ons vertelt over zonde en schuld; verzoening en vergeving; sterven en opstanding. En we lezen dat de mensen zich bogen onder dit Woord van God en zij namen het Woord gaarne aan, zij bekeerden zich van hun eigen wegen, naar de weg van God. Dat is het je onderwerpen aan het Woord van God.

Als mensen kunnen we allerlei inzichten hebben. Ons gevoel en onze ervaringen kunnen iets anders zeggen, maar als Gods Woord het op een bepaald punt anders zegt moeten we dat aanvaarden. Leven onder het gezag van de Bijbel betekent dan ook dat we onze eigen inzichten behoren prijs te geven voor de uitspraken en waarheid van het Woord van God. Daarbij komt ook de gezindheid van ons hart aan het licht.

Als kinderen van de levende Heer moeten we geloven wat de Bijbel zegt, want het is Zijn Woord, Christus spreekt tot ons! En het is zoals Gods Woord zegt dat het is. We behoren ten allen tijde ons eigen inzicht te onderwerpen aan het Woord van God. Het “Er staat geschreven” is het einde van alle tegenspraak. De Bijbel beslist elke discussie.

Wat ik moet doen is stil zijn, eerbiedig elk woord horen dat van Christus’ lippen vloeit, Zijn Woord gehoorzamen en al Zijn heerlijke waarheden doorgeven aan de wereld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info