Prediker

Hebr. Qoohèlèt, Gr. Ekklesiastès, naam van een boek dat in de 3e categorie van de bijbelse kanon de Ketoebim of de Geschriften een aparte plaats inneemt door een sceptische instelling tav. het mensenleven: alles wat onder de zon is, is ijdelheid (een ademtocht), dus ook macht, rijkdom, wijsheid (Pred. 2:15, 21). In dit opzicht heeft het een andere geest dan andere wijsheidslitteratuur. Het is geschreven uit naam van koning Salomo, omdat hij de patroon der wijzen is (Pred. 1:1). Het is waarschijnlijk geschreven aan het eind van de 3e eeuw v. Chr.