Jodengenoot

Een jodengenoot wordt een niet-Jood genoemd die in de joodse gemeenschap is opgenomen, Jood is geworden. Hij wordt ook proseliet genoemd (vgl. Est. 8:17). Hij gelooft in de God van Israël, is besneden, gedoopt en gereinigd. Jodengenoten worden vermeld in Matt. 23:15 (NBG: bekeerling), Hand. 2:10; 6:5; 13:43. Een godvrezende of vereerder van God is een niet-jood die met de joodse gemeente sympathiseert (Ps. 118:4; Hand. 10:2; 13:16, 26, 43).