Jizreel

God zaait, naam van een stad bij het gebergte van Gilboa (Joz. 19:18; 1 Sam. 29:11; 1 Kon. 18:45 v), residentie van koning Achab (1 Kon. 21:1 v), en van een vruchtbare vlakte ten noorden van Samaria, tussen de Tabor en het Gilboa-gebergte (Richt. 6:33). De vlakte van Jizreël was vaak een slagveld (1 Sam. 29:1; 2 Kon. 9:24 v; 23:29). In verband hiermee is Jizreël in Hosea een symbool-woord geworden, plaats van gericht en heil (1:4 v, 11; 2:21).

Deel dit artikel op: