Gramschap

Hebr. cheemah, hitte, opwinding, toom, gr. orgè toom of thumos, opwelling. Deze gramschap vinden we bij koningen (Est. 7:7; Dan. 3:19) en God 2 Kon. 22:13; Jer. 23:19; Openb. 14:10).