Gog en Magog

In Openb. 20:8 worden deze beide namen, genoemd, in navolging van Ez. 38 en 39, waar echter een profetie vermeld wordt tegen een heerser Gog in het land Magog. Deze Gog trekt vanuit het verre noorden met een groot leger op tegen Israël en wordt daar verslagen, zoals ook Autiochus IV met zijn Syriërs door de Makkabeeën is teruggedreven. ‘Gog’ is waarschijnlijk geen historische figuur, maar het type van de ‘vijand’, de nieuwtestamentische Antichrist. De Griekse vertaling schreef ook in Num. 24:7 over Gog (i.p.v. Agag) en in Am. 7:1 (en zie, een sprinkhaan is koning Gog). In Openb. 20:7-10 zijn Gog en Magog twee veldheren van Satan in de laatste stormloop der volkeren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info