Eleazar


Eleázar
Omschrijving
Gr. Lazarus. De bekendste figuur met deze naam is de derde zoon van Aaron, later hogepriester in de plaats van zijn vader (Ex. 6:22; 28:1; Num. 20:25 vv). Hij assisteerde Mozes bij de leiding van zijn volk en Jozua bij de verdeling van het beloofde land (Num. 26:1, 63; 27:2,21; Joz. 14:1; 17:4).
Symboliek
Verzen
E

Deel dit artikel op: