Elam


De oudste zoon van Sem (Gen. 10:22), en een landstreek ten o. en n.o. van Babylonië. De Elamieten waren goede boogschutters en gevreesde vijanden van Babyloniërs en Assyriërs (Jes. 22:6; Jer. 49:35). Een bekende plaats was de burcht Susan, waar Daniël het visioen van de ram en de bok kreeg (Dan. 8:2)

Deel dit artikel op: