Bíleam

De heidense profeet uit Petor aan de Eufraat. Hij is de ‘ziener’ die door Balak van Moab gehuurd wordt om Israël te vervloeken, maar zijn machtsspreuken betekenen niet de ondergang van het volk, maar zijn een zegen (Num. 22 w). Overigens zou hij Israël grote schade hebben berokkend door zijn advies aan de Midjanieten het volk over te halen tot de dienst van Baal-Peor (Num. 25; 2 Petr. 2:15; Openb. 2:14).

Deel dit artikel op: