Barnabas

Een bijnaam van de Leviet Jozef, uit Cyprus afkomstig. Hij was vriend en mede apostel van Paulus (Hand. 9:27; 11:30; 13 en 14) totdat hun wegen uiteen gingen, waarschijnlijk vanwege een verschil van opvatting over de ‘wet’ (Gal. 2:13; vgl. Hand. 15:37-39).

Deel dit artikel op: