Askenaz

Eigennaam ♂

Betekenis: Verspreid vuur

Volgens Genesis 10:2 een kleinzoon van Jafet. De Duitse en Oost-Europese Joden werden naar deze achterkleinzoon van Noach Asjkenazim genoemd.

Bijbelverzen:

(Genesis 10:3) En de zonen van Gomer zijn: Askenaz, en Rifath, en Togárma.

(1 Kronieken 1:6) En de kinderen van Gomer waren Askenaz, en Difath, en Thogárma.

(Jeremía 51:27) Verheft de banier in het land, blaast de bazuin onder de heidenen, heiligt de heidenen tegen haar, roept tegen haar bijeen de koninkrijken van Ararat, Minni en Askenaz; bestelt een krijgsoverste tegen haar, brengt paarden opwaarts, als ruige kevers!

Deel dit artikel op: