Arauna


Eigennaam ♂

Betekenis: ≈ wijnstok van de HEERE – behendig

De naam van een Jebusiet, ook Ornan genoemd (1 Kron. 21:18-28; 2 Kron. 3:1), op wiens dorsvloer de ark van het verbond een tijdelijk onderdak vond (2 Sam. 24:16-25), Op deze plaats is later de tempel van Salomo gebouwd.

Bijbelverzen:

2 Samuël 24:16, 2 Samuël 24:18, 2 Samuël 24:20, 2 Samuël 24:21, 2 Samuël 24:22, 2 Samuël 24:23, 2 Samuël 24:24

Deel dit artikel op: