Apollos


Eigennaam ♂

Betekenis: Vernietiger – behorend bij Apollo

Een joodse evangelist uit Alexandrië die nader onderricht werd in Efeze door Aquila en Priscilla (Hand. 18:24-26). In Korinte leidde zijn optreden tot het ontstaan van een Apollos-partij (1 Kor. 1:12; 3:22). Paulus noemt hem een broeder (1 Kor. 16:12; vgl. Tit. 3:13).

Bijbelverzen:

Handelingen 18:24, Handelingen 19:1, 1 Korinthe 1:12, 1 Korinthe 3:4, 1 Korinthe 3:5, 1 Korinthe 3:6, 1 Korinthe 3:22, 1 Korinthe 4:6, 1 Korinthe 16:12, Titus 3:13

Deel dit artikel op: