Andréas

Eigennaam ♂

Betekenis: Mannelijk – sterk – moedig

Eén van de eerste discipelen van Jezus, die met zijn broer Simon Petrus uit Betsaïda afkomstig was (Johannes 1:45). Hij wordt genoemd in Markus 1:16; Markus 13:3 en Johannes 12:22.

Bijbelverzen:

Matthéüs 4:18, Matthéüs 10:2, Markus 1:16, Markus 1:29, Markus 3:18, Markus 13:3, Lukas 6:14, Johannes 1:40, Johannes 1:44, Johannes 6:8, Johannes 12:22, Handelingen 1:13

Deel dit artikel op: