Amon


Eigennaam ♂

Betekenis: Trouw – bekwaam – troetelkind

De zoon van Manasse, was kortstondig koning van Juda (641-640). Hij diende afgoden en werd door zijn hovelingen vermoord (2 Koningen 21:19-25).

Bijbelverzen:

1 Koningen 22:26, 2 Koningen 21:18, 2 Koningen 21:19, 2 Koningen 21:23, 2 Koningen 21:24, 2 Koningen 21:25, 1 Kronieken 3:14, 2 Kronieken 18:25, 2 Kronieken 33:20, 2 Kronieken 33:21, 2 Kronieken 33:22, 2 Kronieken 33:23, 2 Kronieken 33:25, Nehémia 7:59, Jeremía 1:2, Jeremía 25:3, Zefánja 1:1, Matthéüs 1:10

Deel dit artikel op: